Strategiorientering med entusiasme

Vil du gjerne at dine ansatte skal kjempe entusiastisk i riktig retning? Ser du helst at ansvar og initiativ preger dine medarbeidere? Du svarer naturligvis ja, og du ønsker videre at dine beste folk skal bli i virksomheten, og absolutt ikke gå til en konkurrent. Nå kan du få profesjonell bistand til å nå dine mål.

Faktorenes orden er langt fra likegyldig når man skal lykkes med en strategiprosess. Hva som skal gjøres – av hvem – og ikke minst til hvilken tid, krever godt forberedte og gjennomarbeidede opplegg. Det mestrer Resultat-Gruppen.

Problemavvikling – med garanti

Uløste problemer finnes i alle virksomheter. Videre dukker altfor mange problemer opp igjen ikke lenge etter at man tror de er løst. Mye skyldes sviktende kompetanse på nettopp hvordan man skal avvikle problemer – aller helst en gang for alle.

Det kan være vanskelig å finne metoder for problemavvikling som medarbeiderne raskt kan lære seg. Vi gir deg løsningen på det problemet.

Ved å bruke de ansattes ressurser og kompetanse fullt ut, forbedres bedriften, kvaliteten høynes og resultatene blir betydelig bedre. Det garanterer vi!

Vi tilbyr en resultatgaranti som er minimum fem ganger det oppdragsgiver betaler for opplæring og bistand til prosjektet som skal løses. 

Lederutvikling – med garanti

I nesten 30 år var Ivar Kjøll fagansvarlig og hovedpedagog for det som fra 1986 til 2000 ble kalt Pressens Lederprogram, og tilbudt i regi av Norske Avisers Landsforening. De neste 14 årene het programmet Mediebedriftenes Lederprogram. Flere enn 400 mediesjefer gjennomførte programmet, som ble levert med garanti.

Det kreves LYST for å være en god leder. Men det kreves også kompetanse på faget ledelse. På veien dit kan Resultat-Gruppen avdekke hvilket behov din virksomhet har, og innenfor de rammene du setter, kan vi utvikle alternative opplegg, som holder et meget høyt pedagogisk nivå. I virksomheter med god ledelse er det gjerne slik:

  • lederne ønsker å lede i overensstemmelse med virksomhetens verdier
  • lederne ønsker en felles forståelse av hvordan ledelse best kan utøves
  • lederne prioriterer klargjøring av roller og ansvar
  • lederne vil gjerne kontinuerlig utvikle seg
  • lederne setter av tid til å utvikle seg, og gjennomfører nødvendige aktiviteter
  • lederne trives med hverandre og med medarbeiderne
  • de mange dyktige lederne forblir i virksomheten - øvrige ledere søker seg gjerne bort

Om du deler ovennevnte synspunkter, kan vi tilby lederutvikling som virker!

Gjennom bevisstgjøring av lederrollen, faglige utfordringer, gode kolleger og ikke minst Ivar Kjølls kontinuerlige oppfølging, har lederprogrammet vært svært viktig for min personlige utvikling som leder.
— Dag (tidligere kunde)

Kommunikasjon og konfliktløsning.

Kostnadene som dårlig kommunikasjon og uløste konflikter påfører virksomheten, utgjøres gjerne av mørketall, som ingen hverken vet eller ofte ikke ønsker å vite omfanget av.

Av Resultat-Gruppen kan du få den assistansen du behøver for å håndtere både kompliserte og uønskede hendelser. Du kan også få innsikt i hvordan man best og enklest håndterer vanskelige personer, som for eksempel gjennom et tilsynelatende etablert adferdsmønster hindrer andre i å nå oppsatte mål.

Resultat-Gruppens spesialitet er å identifisere og håndtere motstand mot forandring. Som et resultat av våre arbeidsmetoder, vil de medarbeiderne som er fremragende, bli enda mer fremragende. Men øvrige får få eller ingen steder å gjemme seg.

Rekruttering

God rekruttering dreier seg først og fremst om å få rett person på rett plass til rett tid. I den prosessen som en vellykket rekruttering krever, er det mange faser. Resultat-Gruppen ønsker og kan tilby den bistanden du måtte ønske i én, flere eller samtlige faser.

Ofte har en oppdragsgiver tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en betydelig del av rekrutteringsprosessen selv. Vi gir gjerne den opplæringen som behøves, og dermed vil en vellykket rekruttering gjennomføres til et optimalt kostnadsnivå.

Utviklingssamtaler

Å gjennomføre hyppige og godt forberedte utviklingssamtaler er en av de viktigste oppgaver en leder har. Normalt gjennomføres en slik samtale på mellom 15 til 30 minutter, og den bør ved normal drift komme med maksimum tre måneders mellomrom.

Resultat-Gruppen kan gi opplæring i hvordan disse utviklingssamtalene best kan forberedes, gjennomføres og følges opp. Behovet for lange såkalte medarbeidersamtaler én gang pr. år, bortfaller gjennom praktiseringen av vårt opplegg. Det sikrer også at de medarbeiderne du gjerne vil beholde, får god og tett oppfølging. Du på din side får som sjef, ofte grundig innsikt i viktige problemstillinger i en tidlig fase. 

Gjennom lederprogrammet bygges relasjoner som i seg selv gir læring. Men først og fremst lærer du avgjørende metodikk for å lykkes som leder. Faktorenes orden har avgjørende betydning når du tar tak i en utfordring. Nå føler jeg meg tryggere på hvordan jeg skal gripe ting an.
— Jan Erik (tidligere kunde)