Resultat-Gruppen ble startet av Ivar Kjøll i 1987.

Ivar Kjøll er utdannet cand. paed. (embetsstudium i pedagogikk) fra Universitetet i Oslo 1980, og med fordypningsstudier i motivasjonspsykologi.

Fram til 1987 arbeidet Ivar Kjøll 15 år i både private og offentlige virksomheter, og blant annet i Det norske Veritas. Der ledet Kjøll enheten som arbeidet med organisasjonsutvikling internasjonalt.

I Resultat-Gruppen har Kjøll arbeidet hovedsakelig i norske og svenske virksomheter, innen en rekke ulike bransjer, som media, hoteller, industri, messevirksomhet, logistikk, entreprenørskap og kultur.