Problemavvikling en gang for alle

Uløste problemer finnes i alle virksomheter. Det kan være vanskelig å finne metoder for problemavvikling som medarbeiderne raskt kan lære seg. Vi gir deg løsningen på det problemet. Ved å bruke de ansattes ressurser og kompetanse fullt ut, forbedres bedriften, kvaliteten høynes og resultatene blir betydelig bedre. Resultatet blir langt bedre med ansatte som kan og vil løse problemer.

Det garanterer vi!

Metoden for kreativ problemløsning var meget nyttig. Den såkalte ti-trinns prosessen viste seg å være et effektivt redskap for å involvere og ansvarliggjøre alle de ansatte, og så komme fram til et flott resultat.
— Kjell (tidligere kunde)

Vår modell for problemavvikling

Problemavvikling etter Ti-trinnsprosessen

Først definerer vi problemet …

  • Trinn 1 innebærer at aktuelle problemområder tas opp til diskusjon. Innledningsvis handler det mer om et problemområde enn et veldefinert problem.
  • Trinn 2 innebærer at det samles inn fakta omkring problemet. Hvor stort er det, hvor ofte forekommer det, og hvilke konsekvenser gir det?
  • Trinn 3 har til hensikt å sette sammen en entydig problemformulering som definerer problemet klart og tydelig for alle gruppemedlemmene. 

… siden søker vi etter årsakene …

  • Trinn 4 er en identifikasjon av mulige årsaker til det definerte problemet. Ulike grafiske teknikker benyttes.
  • Trinn 5 er et kontrolltrinn. Det er viktig å undersøke at årsakene som er funnet, er relevante for løsningen av vårt problem.
  • Trinn 6 brukes til å prioritere de årsakene som er funnet. Det gjelder å eliminere de viktigste årsakene til problemet. 

… for til slutt å løse problemet og gi en resultatpresentasjon

  • Trinn 7 har som mål å generere ideer om hvordan vi best eliminerer de hovedårsakene som vi tidligere har funnet.
  • Trinn 8 inneholder en for/imot – analyse. Vi vurderer de valgte løsningene for å finne hvilke andre effekter de eventuelt kan føre med seg.
  • Trinn 9 resulterer i en gjennomføringsplan og en utbytteanalyse. I planen angis hvem som er ansvarlig for at løsningen blir iverksatt, og at det fastsettes en tidsplan.
  • Trinn 10 innebærer at resultatet presenteres for bedriftens ledelse, og at det fortsatte arbeidet godkjennes.