Strategiorientering med entusiasme - og garanti

For å lykkes med strategiarbeidet er faktorenes orden ikke likegyldig. Hva som skal gjøres - av hvem - og ikke minst til hvilken tid, krever godt forberedte og gjennomarbeidede opplegg. Det mestrer vi.

Dette kjennetegner medarbeidere i en virksomhet som har lykkes med strategiprosesser: Medarbeiderne har et engasjement, der de selv vil realisere visjonen. De arbeider aktivt for den. De tar selvstendige initiativ til forandring av for eksempel rutiner og prosedyrer, som behøves for å realisere målene.

Der man ikke har lykkes, ser medarbeiderne kanskje visse fordeler med visjoner. Men de gjør stort sett bare det som forventes.

Der man har mislyktes, er medarbeiderne verken for eller mot. De er ikke interessert, og de har lav energi. "Er ikke klokken snart fire?".